T24 yazarı Candan Yıldız’ın “Soner Yalçın-Tuncay Özkan kavgasının siyasi izdüşümü var mı?” başlıklı yazısına erişim engeli

T24 yazarı Candan Yıldız’ın  bugün yayımlanan “Soner Yalçın-Tuncay Özkan kavgasının siyasi izdüşümü var mı?” başlıklı yazısına İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından aynı gün erişim engeli getirildi.

Hasan Dağcı, “kişilik haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yaptığı söz konusu yazıya erişim engeli getirilmesini talep etti.

Dağcı’nın talebini kabul eden mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

“5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9’uncu maddesinde; kişilik hakkı ihlal edilenlerin erişimin engellenmesi taleplerini içerik veya yer sağlayıcısından yada karar almaya görevli ve yetkili Sulh Ceza Hakimliğinden doğrudan isteyebileceği, kararların mahkemece erişim sağlayıcıları birliğine gönderilerek derhal yerine getirilmesi, erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından kaldırılması halinde hakim kararlarının da kendiliğinden ortadan kalkacağı ve kararların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak ceza yaptırımları düzenlenmektedir. İnternet içeriğine erişimin engellenmesi tedbiri, başvuranın kişilik haklarını ihlal ettiği mahkeme kararıyla tespit edilen bir internet yayınına toplumun erişiminin derhal engellenmesi amacıyla düzenlenmiş bir tedbirdir.

Erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması için yayının içeriğinde kişilik hakkına yönelen bir suç unsuru bulunması şartı aranmadığı gibi yayın içeriğinde bir suç işlenmişse dahi yürütülecek ceza muhakemesinin sonucu beklenmeksizin erişimin engellenmesi tedbirine bir koruma tedbiri olarak hükmedilebilecektir. Erişimin engellenmesine konu edilen ve başvuranın kişilik hakkını ihlal ettiği tespit edilen internet yayınının “bir an önce” internet ortamından kaldırılması, gerek kişilik haklarının gerekse kamu düzeninin korunması açısından elzemdir. Ancak kararlarda ifade ve basın özgürlüğünün zedelenmemesi gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır. Kişilik hakları; özel hukukta kişinin doğumla birlikte kazandığı ve kişisel gelişimiyle birlikte her geçen gün yeni değerler kattığı kişiliğinin, maddi ve manevi bütünlüğünün, isminin, mesleki kariyerinin, ailesinin ve hatta sosyal çevresinin oluşturduğu, kişinin kişiliğini gerçekleştirme yolunda elde ettiği tüm kazanımlarının ve menfaatlerinin, hukuk düzeni tarafından koruma altına alınan yönüdür.

Medeni hukuk kapsamında kişilik hakları, kategorik anlamda mutlak haklar içinde yer alan, her zaman varolan, zamanla tükenmeyen, herkese karşı ileri sürülebilen, çoğu zaman kişiye sıkı sıkıya bağlı ve devredilemeyen haklardandır. Bu kapsam ve bağlamda somut olaya bakıldığında; internet sitesinde yayınlanan haberlerin okunmasıyla bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda, uyuşmazlığa konu haberlerin; talep edene yönelik kişilik haklarını hedef aldıüı başta AİHM, Anayasa ve 5187 sayılı Basın Kanunu ile güvence altına alınan mevzuat ve emsal yargı kararlarında anlatılmaya çalışılan temel kriterler çerçevesinde ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi için gereken şartları taşımadığından, basın ve düşünce – ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu nedenle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9’uncu maddesi ile korunan kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından; erişimin engellemesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9’uncu maddesi kapsamında erişimin engellenmesine ilişkin istemin KABULÜNE karar verilmiştir”

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir